Blog

Ook in het mbo wordt lesgegeven met drones. Drone Class helpt scholen met het lesprogramma, examens, toestellen en meer. Tijdens een mbo opleiding mag een student kiezen uit een of meerdere keuzedelen, die passen bij het beroep waarvoor geleerd wordt. Het keuzedeel Droning toepassingen gaat in op het (leren) vliegen met drones en met name...
Na de conferentie in 2019 is het nodige aan drones op scholen geïntroduceerd. In deze blog kijken we naar de opbrengsten uit de afgelopen drie jaar. Dankzij de subsidieregeling van Sterk Techniekonderwijs werd het vanaf 2020 ineens mogelijk voor vmbo scholen om meer te investeren in apparatuur, waaronder drones. Vanuit Drone Class hebben wij hier...
Inmiddels is het alweer ruim een half jaar geleden. In deze update een korte stand van zaken over drones in het onderwijs. Het belangrijkste nieuws in de afgelopen maanden is het uitstel van de nieuwe EU drone regels naar 31 december 2020. Tot die tijd kun je nog ROC-light halen (de bedrijfsvergunning om buiten met...
Begin november vond de eerste editie plaats van onze conferentie. In deze blog een korte terugblik op de Onderwijsconferentie Drones 2019. Aan de conferentie deden ruim twintig deelnemers mee. De meeste aanmeldingen kwamen uit het voortgezet onderwijs. Een kleine meerderheid van de deelnemers was al actief met drones. Na een korte aftrap in Rozet, Arnhem...
Aan de vooravond van de conferentie presenteert Drone Class een nieuw concept voor bovenbouw leerlingen van vmbo Groen. De Agri Drone Challenge gaat in 2020 van start! Precisielandbouw is het thema. In de akker-, tuin- en bosbouw worden drones benut om gewassen en houtkap te monitoren. Drones vliegen over de akkers voor gewasanalyse en in...