Na de conferentie in 2019 is het nodige aan drones op scholen geïntroduceerd. In deze blog kijken we naar de opbrengsten uit de afgelopen drie jaar.

Dankzij de subsidieregeling van Sterk Techniekonderwijs werd het vanaf 2020 ineens mogelijk voor vmbo scholen om meer te investeren in apparatuur, waaronder drones.

Vanuit Drone Class hebben wij hier op ingespeeld middels een doorlopende leerlijn, die begint met Project Drones en eindigt met de Agri Drone Challenge en Infra Drone Challenge.

Een succesvol voorbeeld is Aeres Vmbo uit Emmeloord, waar docent Tijmen Butter het keuzevak Drones heeft opgezet met behulp van de Agri Drone Challenge. Voor het tweede jaar op rij maken leerlingen in de bovenbouw kennis met drones, gewasanalyse en de leerstof van het A1-A3 certificaat. Met Drone Class is afgesproken dat leerlingen, wanneer zij 16 jaar zijn, hun examen mogen afleggen.

Project Drones, waar we in 2021 een landelijke finalemiddag voor organiseerden, is inmiddels op ruim 30 verschillende scholen geland. STO regio Arnhem is hierdoor geïnspireerd geraakt en gaat aan de slag met leskisten, die door scholen geleend kunnen worden. Het project evolueert als het ware, want we passen steeds de drones aan op veranderingen in mogelijkheden en prijzen op de markt.

We hebben nieuwe scholen leren kennen, docenten voor het EU Dronebewijs opgeleid en lesmateriaal 'warm' overgedragen voor gebruik in de klas. Dankzij het goede nieuws dat er structureel geld voor STO beschikbaar komt, hopen wij dat nog meer scholen met drones aan de slag gaan. Niet alleen voor promotie van techniek, maar ook als voorbereiding op beroepen waarin drones als hulpmiddel worden benut.

Wat voor moois er uit een conferentie al niet kan voortkomen!