Aan de vooravond van de conferentie presenteert Drone Class een nieuw concept voor bovenbouw leerlingen van vmbo Groen. De Agri Drone Challenge gaat in 2020 van start!

Precisielandbouw is het thema. In de akker-, tuin- en bosbouw worden drones benut om gewassen en houtkap te monitoren. Drones vliegen over de akkers voor gewasanalyse en in de kassen om bladluis te bestrijden. In het mbo wordt hier aandacht aan besteed in het keuzedeel droning en de nieuwe kwalificatie Drone specialist. In het vmbo is er nu een uitdaging, speciaal voor bovenbouw leerlingen.

De Agri Drone Challenge laat leerlingen:

  • Oriënteren op specifieke branches in de precisielandbouw
  • Een veldonderzoek (gewasanalyse) uitvoeren met Mavic 2 Pro en app
  • Kennismaken met onderwerpen van het EU Dronebewijs
  • Een presentatie in de vorm van een video geven

De eerste editie vindt plaats op het Elde College in Schijndel met meerdere klassen. In elke klas worden twee winnende team bepaald. Zij mogen op excursie naar een pionerend bedrijf in de sector of zijn te gast bij Helicon Opleidingen voor een demo met professionele drone en perceelsoftware.

Voor docenten wordt een drone opleiding met vliegles verzorgd. Ook staat een projecttraining gepland, zodat het concept goed kan worden uitgevoerd in de klas.

Bekijk de website van Agri Drone Challenge om een eerste indruk te krijgen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Drone Class.