Op scholen, die bezig zijn met drones, leven veel vragen over de veranderende EU regels. In aanloop naar de conferentie proberen we via deze blog alvast meer helderheid te geven.

Als leerling of docent ga je vanaf 1 juli 2020 vliegen in de open categorie:

  • Maximaal 120 meter hoog
  • In ongecontroleerd luchtruim
  • Altijd de drone in het zicht houdend

Afhankelijk van de zwaarte de drone mag je wel of helemaal niet in de buurt van mensen komen.

In deze blog gaan we uit van drones die zwaarder zijn dan 250 gram.

Scholen die momenteel onder ROC-light regime vliegen kunnen een overgangsperiode van twee jaar tegemoet zien, net als alle beroepsmatige vliegers. In dit schema zie je de details:

Eisen Nu: ROC-light of RPA-L Vanaf 2020 (open categorie)
Piloot Drones > 1 en max. 4 kilo: ROC-light theorie examen
Drones > 4 kilo: RPA-L
(theorie en praktijk examen, LAPL medische keuring)
Drones > 250 gram: EU Dronebewijs
Registratienummer bedrijf / particulier
Drone PH nummer
Drones tot max. 4 kilo: ontheffing technische keuring
Drones > 4 kilo: technische keuring
Geen PH nummer
CE keurmerk i.p.v. technische keuring
Organisatie WA verzekering
Drones > 4 kilo: operationeel handboek
Scholen hebben geen bedrijfsvergunning nodig
WA verzekering
Geen operationeel handboek nodig
Scholen hebben geen bedrijfsvergunning nodig

Als je niet gaat vliegen volgens de beperkingen van de open categorie, heb je alsnog een PH nummer nodig.

ROC en ROC-light worden automatisch overgezet naar Europese documenten. Je kunt in 2020 dus gerust nog een ROC-light of RPA-L opleiding volgen.

Tijdens de Onderwijsconferentie Drones op 7 november 2019 zullen Wiebe de Jager (keynote), Sander Welgraven (workshop) en Sem van Geffen (workshop) je helemaal bijpraten.