Het is hartje zomer en de scholen zijn vrij. Achter de schermen wordt ondertussen hard gewerkt aan de aanvraag voor een nieuwe kwalificatie rondom het beroep Drone specialist.

In het mbo zijn er meerdere keuzedelen die studenten in aanraking laten komen met drones. Een aantal scholen, waaronder Helicon Opleidingen en Koning Willem I College, willen samen met bedrijven uit diverse sectoren gaan doorpakken. Zij zien dat er steeds meer drones worden gebruikt en dat hier nieuwe vacatures en functies voor ontstaan.

Omdat het werken met drones meer inhoudt dan alleen het vliegen dekt de titel 'drone piloot' de lading niet. Er is sprake van een specialist, die in samenwerking met de opdrachtgever data gaat verzamelen, analyseert en oplevert. Zodoende is de werktitel Drone specialist bedacht.

Een bekend bedrijf als Heijmans werkt al een tijd met drones. Er is een droneteam actief waar meerdere medewerkers aan verbonden zijn. Dit soort bedrijven worden bij het ontwikkelen van de kwalificatie en opleiding betrokken.

Momenteel wordt in een aantal sectoren bedrijfsinfomatie verzameld. Dit zijn gegevens die door bedrijven en organisaties aangeleverd worden, waaruit de behoefte aan een nieuwe kwalificatie zal moeten blijken. De scholen komen in september bij elkaar om een visie te vormen over de kwalificatie en bijbehorende opleiding. Als de kwalificatie ontwikkeld mag worden, in samenwerking met de SBB, dan kunnen wellicht medio 2021 de eerste mbo studenten al aan de slag!

Tijdens de conferentie kun je hierover vragen stellen aan dagvoorzitter Sem van Geffen.