Drone Deploy

Dankzij technologische innovatie - mede aangejaagd vanuit defensie - en toenemende mogelijkheden tot massaproductie verschenen in 2006 de eerste drones op de consumentenmarkt.
Inmiddels zijn er naar schatting meer dan 60.000 drones in Nederland. Ruim 600 bedrijven gebruiken drones beroepsmatig en in allerlei sectoren.

Nederland is een van de grootste exporteurs van landbouwproducten. Er zit echter een gat van veertig procent tussen de werkelijke opbrengst en de mogelijke opbrengst van landbouwproducten. Een agrarisch bedrijf kan haar oogst van 50.000 kilo aardappelen per hectare laten groeien naar 90.000 kilo per hectare. In de precisielandbouw werken ondernemers met drones om dit gat te dichten. Zij inspecteren gewas en sturen met taakkaarten landbouwmachines aan. Hierdoor is besparing van twintig tot veertig procent mogelijk op bedrijfskosten.

In de bouw- en infrasector bepalen specialisten met behulp van 3D mapping welke inspectie- en herstelwerkzaamheden nodig zijn. Een drone maakt honderden foto’s van een object. De GPS module aan boord kan elke positie per foto zeer nauwkeurig bepalen. De afwijking van GPS is kleiner dan 3 centimeter. Deze precisie leidt tot een in the cloud gegeneerd 3D model van het object.

Tijdens de Onderwijsconferentie Drones 2019 op 7 november a.s. worden aansprekende voorbeelden gepresenteerd. Het ochtendprogramma staat in het teken van keynotes (11.15 – 12.45 u.) met aandacht voor ontwikkelingen in het werkveld en concrete leerlijnen op scholen.